Объявления сайта


Доступные курсы

Изображение курса Кадрларни бошқариш
Курсы на узбекском языке
Ушбу курсда - ходимларни тўғри бошқариш, ходимларга тегишли бўлган хужжатларни расмийлаштириш ишлари ва уларни рағбатлантириш борасида кўникмаларни ўрганансиз. 
Изображение курса Маркетинг
Курсы на узбекском языке

Ушбу курсда - маркетинг билан боғлик кўникмаларга эга бўласиз

Изображение курса Бухгалтерия хисоби ва солиқлар
Курсы на узбекском языке

Ушбу курсда сиз бухгалтерия хисобия, тадбиркорлик фаолиятига оид молиявий саводхонлик борасида кўникмаларга эга бўласиз. 

Изображение курса Бизнесни нолдан бошлаш
Курсы на узбекском языке

Ушбу  курсда сиз ўз тадбиркорлик фаолиятингизни бошлашда олдин нималарга эътибор беришингиз лозимлигини ўрганасиз