Объявления сайта


Available courses

Course image Кадрларни бошқариш
Курсы на узбекском языке
Ушбу курсда - ходимларни тўғри бошқариш, ходимларга тегишли бўлган хужжатларни расмийлаштириш ишлари ва уларни рағбатлантириш борасида кўникмаларни ўрганансиз. 
Course image Маркетинг
Курсы на узбекском языке

Ушбу курсда - маркетинг билан боғлик кўникмаларга эга бўласиз

Course image Бухгалтерия хисоби ва солиқлар
Курсы на узбекском языке

Ушбу курсда сиз бухгалтерия хисобия, тадбиркорлик фаолиятига оид молиявий саводхонлик борасида кўникмаларга эга бўласиз. 

Course image Бизнесни нолдан бошлаш
Курсы на узбекском языке

Ушбу  курсда сиз ўз тадбиркорлик фаолиятингизни бошлашда олдин нималарга эътибор беришингиз лозимлигини ўрганасиз

Course image Бизнесни ижтимоий тармоқларда ривожлантириш
Курсы на узбекском языке

Ушбу курсда сиз ижтимоий тармоқларда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришни ўрганасиз